Kinderen

Kinderen Het KIDD-syndroom (3-18 jaar)

KIDD (Kopfgelenk – induzierte – dysgnosie – dyspraxie). De asymmetrische functieontwikkeling vertaalt zich in stoornissen van de fijne zintuiglijke gevoeligheid (dysgnosie) en in stoornissen van het handelen (dyspraxie).

Mogelijke oorzaken van KIDD

 • niet behandelde of niet juist behandelde KISS-kinderen
 • narcose, lichamelijk trauma (val, slag, stoot op hoofd of stuit), ziektetoestand met hoge koorts
 • familiale predispositie

mogelijke Kenmerken KIDD

Stoornissen in de motoriek

 • geen soepele heup- en bekkengewrichten
 • evenwichtsproblemen
 • veelvuldig op de tenen lopen, houterig stappen, stappen met een overdreven holle rug, stappen zonder gecoördineerde armbewegingen
 • onhandig zijn
 • vertraagde fijne motoriek (schrijfmoeilijkheden)
 • vertraagde grove motoriek (laattijdig trap op- en aflopen, laattijdig fietsen, zwemmen is moeilijk, …)
 • vertraagde taalontwikkeling

Stoornissen in de psycho-sociale-emotionele ontwikkeling

 • agressief zijn, woede uitbarstingen, angstig zijn, onzeker zijn, onrustig zijn, veel aandacht nodig hebben, ADHD-gedrag
 • gevoel van niet tevreden zijn, voelen zich niet goed in hun vel, het wil wel maar het lukt niet
 • symptomen van Tourette (tics, nagelbijten, tandenknarsen, …)
 • concentratieproblemen, wisselende schoolresultaten
 • lees- en rekenstoornissen

Lichamelijke klachten

 • pijn in de benen (groeipijnen)
 • a-specifieke buikpijn
 • a-specifieke lage rugpijn
 • scoliosevorming
 • hoofd- en nekpijn, kindermigraine
 • moeheid, futloosheid
 • slaapstoornissen (moeilijk inslapen, veelvuldig wakker worden, onrustige slaap, …)
 • duizeligheid