Volwassenen

De behandeling

Het is essentieel om de oorspronkelijke, genetisch bepaalde reflexbalans te herstellen. Door middel van de manuele beïnvloeding — vertrekkend vanuit de overgangszone tussen achterhoofd en eerste en tweede halswervel — normaliseert men de verhouding van spieren, beendergestel, bloedsomloop, zenuwstelsel en hun onderlinge reacties. Zo komt men tot een harmonisch lichaam. Het herstel van het spierstelsel gaat vrij snel, dat van het beendergestel verloopt minder vlug. Op termijn is er een continue verbetering merkbaar. Het lichaam zal zich geleidelijk aanpassen aan de nieuwe verhoudingen waardoor de kans op hervallen vermindert.

Geen enkele arts, manueel therapeut of osteopaat kan ooit genezing garanderen. De manuele therapie en de daaruit voortvloeiende handelingen hebben hun effect, deels door de handelingen van de therapeut, deels en voornamelijk door de natuur.

Een behandeling veroorzaakt een reactie van het lichaam tegen de aandoening. We gebruiken dus de kracht van het eigen lichaam om het evenwicht, de gezondheid te herstellen, daar waar de klassieke geneeskunde rechtstreeks de aandoening zelf gaat behandelen. Onze aandacht richt zich hierbij volledig op de heelheid van de mens.

Het is niet enkel de therapeut die het genezingsproces beïnvloedt. Ook de mentale instelling en het fysieke gedrag van de patiënt bepalen het uiteindelijk effect van de behandeling. Op deze manier blijft men zelf te allen tijde medeverantwoordelijk voor zijn eigen herstel en gezondheid.

Niet iedereen reageert gelijk op een behandeling. Bij sommigen is aanvankelijk zelfs een tegenovergestelde reactie met een totaal ander klachtenpatroon mogelijk. Dit kan soms enkele dagen duren. Na de behandeling zijn niet alle klachten onmiddellijk verdwenen, aangezien de genezing dan pas begint. De eigenlijke resultaten van een behandeling kan men pas na veertien dagen beoordelen. Tussen de eerste en de tweede behandeling ligt er meestal één maand om het lichaam de tijd te geven zich aan het nieuwe evenwicht aan te passen. Indien er na 3 behandelingen geen voldoende resultaat is, heeft verder behandelen geen zin.

Contacteer ons